กาเมปะทุพายุเป็นใจ คุณครูติดฝนเลยเห็นกล้ามอดใจไม่ไหวจนขอเย็ด_625269638af9e.jpeg

c4578e521a7aaba649bbdfdcfe362577

About The Author